Girona jueva

El Call o barri jueu de Girona està considerat el millor conservat del país. Hi trobem carrerons estrets i racons misteriosos. Es formà al voltant del carrer de la Força, vora la Catedral, i arribà a tenir una comunitat de 800 persones al segle XII.

Al Call hi visqueren grans estudiosos de la llei jueva, a més de pensadors, filòsofs i cabalistes. El cercle cabalista de Girona comptà amb destacats místics intèrprets de l'antic testament. El més rellevant fou el polifacètic rabí Mossé ben Nahman, autor de nombroses obres.

El Museu d'Història dels Jueus ens ofereix una àmplia panoràmica sobre la història, les tradicions, la cultura i la religió jueves.

Vols contactar amb nosaltres?